Maar ik wil wél kids!

For English, see below….

Jarenlang zei ik dat ik wel kinderen wilde, maar wel alleen met een leuke man. Ik heb zelfs een tijdje geroepen dat ik liever een relatie wilde dan een kind! Ik heb dat ook echt gedacht, was er echt van overtuigd….

……tot oktober 2016. Ik had een paar maanden daarvoor een hele leuke jongen ontmoet (een man natuurlijk, maar op een of andere manier noem ik mezelf ook nog steeds “meisje”, al ben ik inmiddels eind 30) en hij was heel duidelijk over het feit dat hij kinderen wilde. Dus mijn fantasie sloeg al helemaal op hol, het ging tóch nog lukken misschien!
Helaas zat deze leuke meneer in een flinke burn-out waardoor onze relatie niet echt kans van slagen had. Dus eind oktober was ik weer alleen, en heel verdrietig. Een goede vriendin vroeg mij onder het genot van een gezellig etentje en wijntjes waarom ik zo verdrietig was. Was het alleen om hem of ook om het feit dat de kans op kinderen weer zo verkleind was? Ik moest eerlijk bekennen dat het om een combinatie ging, dus niet alleen om de man. Ik realiseerde me “ik wil wél kinderen”, of in ieder geval eentje, hoe dan ook. Om voor te zorgen, om mijn kennis aan over te brengen, om op te voeden en om trots op te zijn, wat hij of zij ook doet in het leven, om samen te zijn, om verbonden te zijn, om samen leuke dingen te doen, om nog een ander doel in mijn leven te hebben dan alleen maar te genieten van mijn vrijheid, feestjes en reizen.

Dat kun jij!
En daarop vroeg mijn vriendin wat me tegenhield, want zij deed het toch ook alleen? Ik zou dat zeker kunnen! Sindsdien was het 24/7 in mijn gedachten en stelde ik me iedere situatie voor met een kind, hoe ik dat zou gaan doen, maar ook of ik er moeite mee zou hebben dat ik iets niet meer zou kunnen vanwege het kindje. En ik kwam vrij snel tot het besef dat dit inderdaad was wat ik wilde; in mijn eentje een kindje op de wereld zetten en opvoeden tot volwassenheid. Voor de vorm heb ik het nog met mijn vader en een collega besproken, maar mijn keuze was eigenlijk al gewoon gemaakt. Ik ging ervoor!

En dan kom je in een hele bijzondere wereld terecht kan ik je vertellen! Op dit blog vertel ik je alles wat ik heb meegemaakt en hoe ik mijn route heb bepaald. Het was niet gemakkelijk om te weten welke stappen je moet nemen dus ik hoop dat ik andere wannabe-single-moms hiermee kan helpen en inspireren.

But I dó want to have kids!

Years and years I told everyone I wanted kids, but only with a really nice man, a man I fell in love with. I even said for a while that I’d rather have a relationship than a child! And I was really convinced of it…..

……until last October. A couple of months before I met a really nice boy (a man of course, but I tend to still call myself a girl, even though I am already in my late thirties) and he was really clear about the fact that he wanted kids. So my fantasy started running wild, it might still be happening!
Unfortunately this lovely man had quite a burn-out which made our relationship too difficult. So at the end of October I was alone again, and really sad. A good friend of mine asked me during a girls’ night out why I was so sad. Was it just because of him, or also because my chance of having children had just diminished drastically? I had to confess it was a combination, it wasn’t just about the man. I realised that “I dó want to have kids”, or at least one. To take care of, to teach my knowledge, to raise and to be proud whatever he/she will do in life, to be together, to feel connected, to enjoy life together, to have another goal in life than just enjoying it to the fullest by travelling and partying.

You can do it!
And then my friend asked me what stopped me, she was doing it alone, wasn’t she? So I could too! And ever since it was in my thoughts 24/7. I was imagining every situation with a child, how I would do it, but also if I would feel troubled if there would be something I couldn’t do anymore because of my child. And I could conclude quite quickly that this indeed was what I wanted; to give birth to a child on my own and raise it to adulthood. I did speak about it with my father and a colleague to hear their view, but my mind was already made up. I was going for it!

A whole new, interesting world opens up for you, I can tell you! On this blog I will tell you everything about what I’ve seen and been through and how I have chosen my path. It wasn’t easy to figure out which steps to take, so I hope I can help other wannabe-single-moms with my stories.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s